Merking, sporing og kontroll satt i system!

Forside / Systemløsninger / LogiFlow - software som vokser med deg!

LogiFlow - software som vokser med deg!

ACT Logimarks utviklingsavdeling har lang erfaring og god kompetanse på mellomvareløsninger for produksjons- og logistikkbedrifter. For å løse de utfordringer og krav kundene våre står over for, har vi utviklet LogiFlow. LogiFlow er en softwareplattform som er utviklet for å optimalisere dataflyten mellom produksjons-utstyr og overliggende IT-systemer. Softwaren er modulbasert, dette sikrer blant annet gjenbruk av moduler fra løsning til løsning.

Forretningslogikken gjør løsningen svært fleksibel. Tilkobling av en vekt, printer eller strekkodeleser blir raskt og enkelt å utføre. LogiFlow gir samtidig tredjepartsleverandører mulighet for å levere egne moduler som kan brukes på samme vis som modulene levert av ACT.

Eksempel på hvilke muligheter som finnes:

  • Modulbasert softwareplattform
  • Toveiskommunikasjon med ERP-systemet
  • Plukking via strekkodeleser
  • WYSIWYG Etikettoppsett
    (Du ser på skjermen hvordan etiketten blir.)
  • Registrering av veiedata
  • Innrapportering av levert mengde
  • Generering av internt batchnummer
  • Vekt- og priskalkulasjon
  • Innmelding av leverandørnummer for sporing

Dersom du kun har behov for å styre en etikettprinter eller etiketteringsløsning, kan det hende LogiFlow Basic er alt du behøver. Forutsetningen er at du kun produserer ett produkt om gangen.

Last ned mer informasjon om LogiFlow Basic her

Last ned mer informasjon om LogiFlow her

LogiFlow representerer det siste innen datateknologi, og danner en plattform som muliggjør kommunikasjon med blant annet merkemaskiner, vekter, strekkodelesere samt øvrig programvare som bedriftens ERP system.

Kombinér LogiFlow med våre maskiner og printere, og la ACT Logimark følge din verdikjede hele veien!

...innovative solutions